קו ביוב מאסף מערבי בנתניה

היזם: תאגיד מי נתניה
מזמין: תאגיד מי נתניה
עלות הפרויקט: 2 מיליון ₪
תיאור הפרויקט: ביצוע קו ביוב חדש בקוטר 900 מ"מ וביצוע דחיקה בקוטר 1,600 מ"מ מתחת לתחנת דלק

השירותים שלנו:

  • ניהול ופיקוח על שלב הביצוע של הפרויקט.
  • ביצוע בדיקות זיהום לדלק בתחנה פעילה, בדיקות קרקע והכנת דוחות לפינוי קרקעות מזוהמות

סטטוס: הסתיים.

שדרוג רחוב ראשון לציון בנתניה

היזם: תאגיד מי נתניה
מזמין: תאגיד מי נתניה
עלות הפרויקט: 3 מיליון ₪
תיאור הפרויקט: ביצוע עבודות ביוב, ניקוז וסלילת כביש. עבודות הכוללות הנחת קו ביוב חדש בקוטר של 200 מ"מ + הנחת צנרת ניקוז בקוטר של 600 מ"מ.

השירותים שלנו:

  • ניהול ופיקוח על שלב הביצוע של הפרויקט.

סטטוס: הסתיים.

הנחת קו ביוב ברחוב האורזים בנתניה

היזם: תאגיד מי נתניה
מזמין: תאגיד מי נתניה
עלות הפרויקט: 3 מיליון ₪
תיאור הפרויקט: הנחת קו ביוב HDPE בקוטר 1,000 מ"מ לצורך קו סניקה של ביוב. הנחת צינורות בטון עם שרוול פנימי פוליאתילן בקוטר של 1,000 מ"מ.

השירותים שלנו:

  • ניהול ופיקוח על שלב הביצוע של הפרויקט.

סטטוס: הסתיים.

רחוב יוליאנה בחדרה

 היזם: עיריית חדרה
מזמין: עיריית חדרה
עלות הפרויקט: 7 מיליון ₪
תיאור הפרויקט: ניהול תכנון המשך רחוב יוליאנה בחדרה.

השירותים שלנו:

  • ניהול תכנון הפרויקט.

סטטוס: הסתיים.

IPM-תחנת כוח מתוכננת באר טוביה – פינוי והעתקת תשתיות משטח תחנת הכוח

היזם: IPM-תחנת כוח מתוכננת באר טוביה
מזמין: IPM-תחנת כוח מתוכננת באר טוביה
עלות הפרויקט: 2.8 מיליון ₪
תיאור הפרויקט: פינוי והעתקת תשתיות משטח תחנת הכוח. עבודות הכוללות העתקת קו סניקה לביוב בקוטר 315 מ"מ לאורך 550 מטר. ביצוע קו מים 8" לאורך 210 מ' להזנת מים בתחנה המתוכננת + קו ביוב גרביטציוני בקוטר של 200 מ"מ לאורך 90 מ'. העתקת קו מתח גבוה והעתקת קווי תקשורת של סלקום והוט.

השירותים שלנו:

  • ניהול ופיקוח על שלב הביצוע של הפרויקט.

סטטוס: הסתיים.