תמ"א 14/4/1-הטיית נחל איילון לטובת הרחבת מחצבת נשר ברמלה

היזם: נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ
מזמין: נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ
עלות הפרויקט: 63 מיליון ₪
תיאור הפרויקט: הטיית נחל איילון לטובת הרחבת מחצבת נשר רמלה ל-2,500 דונם. במסגרת הפרויקט תבוצע כריית נחל של 1 מיליון מ"ק עפר, העתקת קווי ביוב ראשיים של העיר מודיעין בקוטר של 800 מ"מ, העתקת תשתית קלחין מקורות והעתקת אנטנת פלאפון.

השירותים שלנו:

  • ניהול תכנון הפרויקט.
  • ניהול ופיקוח על שלב הביצוע של הפרויקט.

סטטוס: הסתיים.

תכנית מתאר לרובע שדה דב

היזם: עיריית תל אביב-יפו
מזמין: עיריית תל אביב-יפו
עלות הפרויקט:
תיאור הפרויקט: תכנית מתאר 4444 לרובע שדה דב, תכנית הכוללת כ-16,000 יח"ד.

השירותים שלנו:

יעוץ עבור התשתיות גז, מים, ביוב, חשמל וקווי תקשורת.

סטטוס: פעיל.

תכנית מתאר לרובע שדה דב -מתחם אשכול

היזם: רשות מקרקעי ישראל
מזמין: מנעד תכנון נוף בע"מ
עלות הפרויקט:
תיאור הפרויקט: תכנית מתאר לרובע שדה דב במתחם אשכול, תוכנית תמ"ל 3000. שטח המתחם כ-344 דונם, הכולל כ- 4,655 יח"ד,כ-25,200 מ"ר מסחר וכ-70,700 מ"ר שטחי תעסוקה.

השירותים שלנו:

יעוץ עבור התשתיות גז, מים, ביוב, חשמל וקווי תקשורת.

סטטוס: פעיל.

תמ"א 37 – קו גז ג'נין-עפולה

היזם: משרד האנרגיה והתשתיות
מזמין: גיאופרוספקט
עלות הפרויקט:
תיאור הפרויקט: הנחת קו גז בין ג'נין לעפולה

השירותים שלנו:

יעוץ עבור התשתיות גז, מים, ביוב, חשמל וקווי תקשורת.

סטטוס: הסתיים.

שכונת הפארק אופקים

היזם: משרד הבינוי והשיכון
מזמין: רול הנדסה
עלות הפרויקט:
תיאור הפרויקט: תכנית בינוי להקמת 1,000 יחידות דיור
השירותים שלנו:

יעוץ עבור התשתיות גז, מים, ביוב, חשמל וקווי תקשורת.

סטטוס: הסתיים.

תב"ע 12000 – תכנית עמק הארזים

היזם: עיריית ירושלים
מזמין: הרל"י – הרשות לפיתוח ירושלים
עלות הפרויקט:
תיאור הפרויקט: בניית פארק ארזים בירושלים

השירותים שלנו:

יעוץ עבור התשתיות מים, ביוב, חשמל וקווי תקשורת.

סטטוס: הסתיים.