תמ"א 14/4/1-הטיית נחל איילון לטובת הרחבת מחצבת נשר ברמלה

היזם: נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ
מזמין: נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ
עלות הפרויקט: 63 מיליון ₪
תיאור הפרויקט: הטיית נחל איילון לטובת הרחבת מחצבת נשר רמלה ל-2,500 דונם. במסגרת הפרויקט תבוצע כריית נחל של 1 מיליון מ"ק עפר, העתקת קווי ביוב ראשיים של העיר מודיעין בקוטר של 800 מ"מ, העתקת תשתית קלחין מקורות והעתקת אנטנת פלאפון.
השירותים שלנו:

  • ניהול תכנון הפרויקט.
  • ניהול ביצוע הפרויקט.

סטטוס: פעיל.

תכנית מתאר לרובע שדה דב

היזם: עיריית תל אביב-יפו
מזמין: עיריית תל אביב-יפו
עלות הפרויקט:
תיאור הפרויקט: תכנית מתאר לרובע שדה דב
 
השירותים שלנו:
יעוץ עבור התשתיות גז, מים, ביוב, חשמל וקווי תקשורת.
סטטוס: פעיל.

תמ"א 37 – קו גז ג'נין-עפולה

היזם: משרד האנרגיה והתשתיות
מזמין: גיאופרוספקט
עלות הפרויקט:
תיאור הפרויקט: הנחת קו גז בין ג'נין לעפולה
 
השירותים שלנו:
יעוץ עבור התשתיות גז, מים, ביוב, חשמל וקווי תקשורת.

סטטוס: פעיל.

שכונת הפארק אופקים

היזם: משרד הבינוי והשיכון
מזמין: רול הנדסה
עלות הפרויקט:
תיאור הפרויקט: תכנית בינוי להקמת 1,000 יחידות דיור
השירותים שלנו:
יעוץ עבור התשתיות גז, מים, ביוב, חשמל וקווי תקשורת.

סטטוס: הסתיים.

תב"ע 12000 – תכנית עמק הארזים

היזם: עיריית ירושלים
מזמין: הרל"י – הרשות לפיתוח ירושלים
עלות הפרויקט:
תיאור הפרויקט: בניית פארק ארזים בירושלים
 
השירותים שלנו:
יעוץ עבור התשתיות מים, ביוב, חשמל וקווי תקשורת.

סטטוס: הסתיים.