הרמוניה של פרויקט – בראש שקט

אספקת מים, גז, חשמל, תקשורת, כבלים, ביוב ועוד: בין אם הן מעל או מתחת לפני הקרקע, דורש ניהול קפדני ובקרה צמודה. במקרים בהם נדרשת העתקה או מיגון תשתית קיימת, יש צורך בתיאום מול הגופים הרלוונטיים לקבלת האישורים המתאימים.

תהליך תיאום תשתיות מורכב משלושה שלבים מרכזיים:

  • איסוף ולמידת מצב התשתיות הקיימות.
  • תאום המערכות והעבודה השוטפת – כולל בחינה ובקרה של התשתיות המתוכננות.
  • תכנון לביצוע – כולל תכנון נוסף (כגון: אדריכלות, קבלת היתרים ופיקוח עליון).