שלב התאום כולל את הצעדים הבאים:
ריכוז מידע הנדסי לפרויקט
תהליך תכנון ראשוני והפצת תוצרי התכנון למתכנני המשנה
תהליך תכנון סופי והפצת תוצרי התכנון לרשויות לצורך קבלת אישור
הפצת תכניות תיאום מערכות לביצוע